Інновації

«Космічні технології в освіті»

 Науково-педагогічний проєкт МОН України «Космічні технології в освіті»

(наказ МОН України від 27.08.2012 № 949)

Мета проєкту:

упровадження космічних технологій у навчальний процес для формування нових компетенцій учнів.

Детальніше...

Інноваційні проекти Ліцею

  1. Створення єдиного інформаційниого простору "ІТ-освіта"(Ломаковська Г. В., Корпорація "Інком")
  2. Дидактичні основи створення навчального обладнання для середніх загальноосвітніх шкіл. (Спільно з лабораторією шкільного обладнання Інституту педагогіки АПН України Волинський В.А., Вареник В.В., Клунник Л.О.)
  3. Впровадження інформаційних технологій у курс початкової та середньої школи – „Сходинки до інформатики”, "Інформатика".(Ломаковська Г.В.)
  4. Апробація педагогічних програмних засобів навчання спільно з КМПУ ім. Б Грінченка.(Русак С.В., Дімова Е.Г.)

У Ліцеї створюються умови для розкриття творчого потенціалу учнів, залучення старшокласників до науково-дослідницької та експериментальної діяльності в Малій академії наук. Протягом десяти років учні Ліцею є учасниками шкільного наукового товариства „ЛІТосфера”, посідають призові місця на районних та міських етапах Всеукраїнського конкурсу МАН. Учні Ліцею щорічно беруть участь у науково-практичних конференціях вищих навчальних закладів: Всеукраїнській учнівській конференції – конкурсі на кращу науково-дослідницьку роботу „Універсіада” (Київський міжнародний університет), Всеукраїнській учнівській науково-практичній конференції „Наукова робота молоді в світі вимог Болонського процесу” (Європейський університет).

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності

  • гармонійне поєднання освіти та виховання;
  • формування національної свідомості та соціалізації особистості;
  • реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання ліцеїстів;
  • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;
  • розвиток шкільного комунікативного середовища;
  • задоволення потреб сім’ї та суспільства щодо повноцінного фізичного, психологічного та освітнього розвитку учнів.

Школа № 79 завжди була відома завдяки своєму новаторству в методиці викладання предметів із використанням технічних засобів навчання. Протягом 30-ти років школа співпрацює з лабораторією шкільного обладнання Інституту педагогіки АПН України. У рамках проекту “Київський підручник“ програми “Освіта столиці. 2006 - 2010 роки” вчителі Ліцею створили навчально-методичний комплекс „Сходинки до інформатики” та „Інформатика”, що, відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, застосовується на уроках інформатики в 1– 8 класах понад у 200 школах міста. Мета проекту - оптимізація навчально-виховного процесу в початковій та середній школі, формування в учнів інформаційної культури, розвитку системного логічного та алгоритмічного мислення, просторової уяви, творчих здібностей. Учителі Ліцею беруть активну участь у роботі районних та міських методичних об’єднань, семінарах-практикумах, конференціях, круглих столах з питань навчання і виховання учнів та з метою впровадження передового педагогічного досвіду, у розробці та апробації наукових освітніх проектів як учителів Ліцею, так і інших педагогів-новаторів. Робота вчителів Ліцею була представлена на міжнародних інноваційних форумах, що відбувалися в Лондоні (2004р.), Стокгольмі (2005р.), Афінах (2007), Ашгабаді (2008р.), Стамбулі (2009р.). Незважаючи на значні зміни в житті школи, статус Ліцею та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, урок досі залишається однією з найголовніших форм навчання та виховання, але його зміст має збагачуватись різноманітними інноваціями. Учителі Ліцею проводять апробацію педагогічних програмних засобів навчання спільно з КМПУ ім. Б. Грінченка (фізика, хімія, географія, історія) та розробляють власне програмне забезпечення.Ліцей Інформаційних Технологій №79