Пріоритетні напрямки освітньої діяльності

  • гармонійне поєднання освіти та виховання;
  • формування національної свідомості та соціалізації особистості;
  • реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання ліцеїстів;
  • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;
  • розвиток шкільного комунікативного середовища;
  • задоволення потреб сім’ї та суспільства щодо повноцінного фізичного, психологічного та освітнього розвитку учнів.

Школа № 79 завжди була відома завдяки своєму новаторству в методиці викладання предметів із використанням технічних засобів навчання. Протягом 30-ти років школа співпрацює з лабораторією шкільного обладнання Інституту педагогіки АПН України. У рамках проекту “Київський підручник“ програми “Освіта столиці. 2006 - 2010 роки” вчителі Ліцею створили навчально-методичний комплекс „Сходинки до інформатики” та „Інформатика”, що, відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, застосовується на уроках інформатики в 1– 8 класах понад у 200 школах міста. Мета проекту - оптимізація навчально-виховного процесу в початковій та середній школі, формування в учнів інформаційної культури, розвитку системного логічного та алгоритмічного мислення, просторової уяви, творчих здібностей. Учителі Ліцею беруть активну участь у роботі районних та міських методичних об’єднань, семінарах-практикумах, конференціях, круглих столах з питань навчання і виховання учнів та з метою впровадження передового педагогічного досвіду, у розробці та апробації наукових освітніх проектів як учителів Ліцею, так і інших педагогів-новаторів. Робота вчителів Ліцею була представлена на міжнародних інноваційних форумах, що відбувалися в Лондоні (2004р.), Стокгольмі (2005р.), Афінах (2007), Ашгабаді (2008р.), Стамбулі (2009р.). Незважаючи на значні зміни в житті школи, статус Ліцею та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, урок досі залишається однією з найголовніших форм навчання та виховання, але його зміст має збагачуватись різноманітними інноваціями. Учителі Ліцею проводять апробацію педагогічних програмних засобів навчання спільно з КМПУ ім. Б. Грінченка (фізика, хімія, географія, історія) та розробляють власне програмне забезпечення.Ліцей Інформаційних Технологій №79