«Космічні технології в освіті»

Науково-педагогічний проєкт МОН України «Космічні технології в освіті»

(наказ МОН України від 27.08.2012 № 949)

Мета проєкту:

упровадження космічних технологій у навчальний процес для формування нових компетенцій учнів.

 

Космічні технології – це технології, що відображають високий рівень розвитку науки, техніки, виробництва та технологічних процесів. Технології отримання та опрацювання космічної інформації дають можливість учням та вчителям вирішувати різноманітні практичні завдання в режимі он-лайн як на уроках, так і в позакласній діяльності.

Упровадження в навчальний процес космічних технологій дає унікальний шанс знайомства на практиці з можливостями майбутніх професій. Так, за допомогою технологій космічного моніторингу, можна отримати досить чітке уявлення про наукомісткі, інформаційні технології і зробити усвідомлений вибір майбутньої професії, що зв’язана з наукомісткими технологіями.

На базі кафедри геоінформаційних систем і технологій Національного університету біоресурсів і природокористування з учнями 10-х класів проводяться практичні та лабораторні заняття з курсу «Космічні технології у природокористуванні» (40 годин).

Робота учнів із супутниковими знімками дає можливість їм побачити змінність земних процесів, відчути Землю як живий організм, що потребує дбайливого до себе ставлення.

Оскільки предмет «Інформатика» в школі – це дисципліна, яка націлена на вивчення методів та прийомів отримання, створення, зберігання, обробки й передачі інформації з використанням комп’ютерних технологій, то застосування космічних технологій дозволяє розширити рівень теоретичних та практичних знань, умінь та навичок учнів у даній сфері.

Учні мають можливість отримувати он-лайн інформацію з космосу (знімки деяких ділянок Землі), обробляти її з допомогою програмного забезпечення, використовуючи отриманні знання, вміння та навички роботи з комп’ютером на уроках інформатики. Це підвищує їхній рівень роботи з комп’ютерною технікою та різноманітними програмним забезпеченням. Учні мають можливість не тільки обробляти отримані дані за допомогою комп’ютерної техніки, але й досліджувати й аналізувати їх, що залучає учнів до науково-дослідницької та проектної діяльності, стимулює пізнавальний процес.

Таким чином основи володіння космічними технологіями мають закладатися в школі, тим самим формуючи якості професіонала, здатного жити і працювати в сучасному суспільстві.

 

 

 Ліцей Інформаційних Технологій №79