Гордість ліцею - Патон Борис Євгенович

Біографія

Народився 27 листопада 1918 року в м. Києві в сім'ї відомого вченого Євгена Оскаровича Патона (1870—1953) раніше директора та засновника Інституту електрозварювання. Мати Бориса Євгеновича Наталія Вікторівна Патон (1885—1971) - домогосподарка. Навчався в нашому ліцеї. У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут, інженер-електрик; кандидатська дисертація «Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сваривании под флюсом» (1945); докторська дисертація «Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование» (1952).

Наукові дослідження Бориса Євгеновича присвячені процесам автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних основ створення автоматів і напівавтоматів для дугового зварювання і зварювальних джерел живлення; умовам тривалого горіння дуги та її регулювання; проблемі керування зварювальними процесами. Патон Б. Є. вивчає системи керування з різноманітними кібернетичними приладами, працює над створенням зварювальних робіт. Велику увагу приділяє вивченню металургії зварювання, вдосконаленню чинних і створенню нових металевих матеріалів.

Патон Борис Євгенович — доктор технічних наук , професор і академік НАНУ (Відд. фіз.-тех. проблем матеріалознавства, електрозварювання); Президент НАНУ (з 1962); директор Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ (з 1953); почесний член, президент Українськой асоціації Рим(?). клубу. Автор понад 1000 публікацій, зокрема 20 монографій; понад 400 винаходів.

 

 Ліцей Інформаційних Технологій №79