Правила прийому до Ліцею

Прийом учнів до Ліцею проводиться відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та профільних класів середніх загальноосвітніх шкіл на умовах конкурсного відбору з метою задоволення потреби дитини в якомога ранній профілізації навчання.
Зарахування до 1-ого класу Ліцею відбувається на конкурсній основі. Психолого-педагогічна комісія проводить співбесіду з дитиною та його батьками, всебічно аналізуючи рівень підготовки до навчання.
Співбесіди проводяться з 15 квітня.
Заяви приймаються з 1 квітня.

Організація конкурсу

Прийом учнів до Ліцею інформаційних технологій #79 здійснюється на конкурсній основі і регулюється положенням, розробленим відповідно до Статуту Ліцею.

До 1 класу зараховуються діти віком 6-ти років, за станом на 1 вересня, які досягли шкільної зрілості, що визначається за результатами співбесіди. Конкурсний відбір на профільний ступінь навчання Ліцею інформаційних технологій #79 проводиться до 8 класу.

До участі в конкурсі допускаються учні шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчально-виховних закладів міста Києва незалежно від місця проживання, які успішно закінчили 7-ий клас.

Для участі в конкурсі діти (або їх батьки) подають особисту заяву, табель успішності за 7-ий клас, та щоденник. Конкурсні випробовування проводяться після закінчення навчального року. Для вступу до Ліцею учні складають екзамени з української мови та математики

Проведення конкурсу

 • Кількісний і персональний склад психолого-педагогічної комісії для прийому до 1 класу Ліцею встановлюється щорічно наказом директора Ліцею за погодженням з педагогічною радою Ліцею. Головою комісії є директор або його заступник з навчально-виховної роботи.
 • До складу психолого-педагогічної комісії входять висококваліфіковані вчителі Ліцею та психолог.
 • Головною метою діяльності комісії є ознайомлення з рівнем сформованості навчальної мотивації дитини, її емоційного стану та рівня інтелектуального розвитку, ознайомлення з рівнем готовності дітей до інтенсивної навчальної діяльності у Ліцеї.
 • Термін проведення співбесід встановлюється адміністрацією Ліцею.
 • Для проведення конкурсу на профільний ступінь навчання Ліцею створюється приймальна комісія. Кількісний і персональний склад приймальної комісії встановлюється щорічно, погоджується з педагогічною радою і затверджується наказом директора Ліцею. Головою приймальної комісії є директор Ліцею або його заступник з навчально-виховної роботи.
 • Для проведення іспитів з загальноосвітніх дисциплін наказом директора Ліцею створюються предметні комісії з кожного предмету.
 • Результати іспитів, тестування, співбесід оформляються у вигляді протоколу відповідної предметної комісії і оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх учасників конкурсу не пізніше ніж на наступний день після проведення випробувань. Протоколи предметних комісій зберігаються в Ліцеї протягом 1 року.
 • Учні, які не з’явились без поважних причин на іспити у призначений за розкладом час, а також ті, що отримали на іспиті незадовільну оцінку, до подальшої участі у конкурсі не допускаються.

Зарахування до 1-го класу Ліцею проводиться на підставі висновків психолого-педагогічної комісії за умови готовності дошкільника з урахуванням мікрорайону, встановленого розпорядженням Печерської райдержадміністрації.

Зарахування дітей до 1-го класу Ліцею проводиться наказом директора Ліцею, який видається на підставі рішення комісії після закінчення роботи комісії. Максимальна наповнюваність 1-их класів – 25 учнів.

Зарахування на профільний ступінь навчання Ліцею проводиться за кількістю балів, набраних на конкурсних іспитах.

Рішення про зарахування учнів, які пройшли за конкурсом, приймається більшістю голосів членів приймальної комісії. Протоколи, відомості приймальної комісії підписуються всіма членами, які брали участь у засіданні.

Прийом до Ліцею здійснюється наказом директора Ліцею на підставі рішення приймальної комісії . Учні, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються з Ліцею

Для зарахування дітей до Ліцею батьки повинні надати такі документи:

 • заяву на ім'я директора Ліцею;
 • копію свідоцтва про народження;
 • табель або свідоцтво про закінчення основної школи, щоденник;
 • 2 фотокартки 3Х4.
 • грамоти, дипломи про участь в олімпіадах та інших творчих змаганнях.


Ліцей Інформаційних Технологій №79